33. Międzynarodowy Przegląd Wszyscy Śpiewamy na Rockowo

REGULAMIN KONKURSU

33. Przegląd Wszyscy Śpiewamy Na Rockowo jest konkursem otwartym, w którym mogą brać udział zespoły grające szeroko pojętą muzykę rockową, które zastosują się do postanowień niniejszego regulaminu.

 

1. ORGANIZATOR

Ostrowskie Centrum Kultury
63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Wolności 2
tel. 62 736 40 60 w.60
www.ockostrow.pl
@: impresariat@ockostrow.pl
@: wsnr@ockostrow.pl

 

2.  CZAS I MIEJSCE

Facebook i kanał YouTube Ostrowskiego Centrum Kultury – 8 maja 2021 – Ostrowskie Centrum Kultury, ul. Wolności 2

 

3. CEL

Celem konkursu jest:
– prezentacja umiejętności warsztatowych i artystycznych młodych muzyków rockowych,
– konfrontacja różnorodnych postaw twórczych,
– inspirowanie do poszukiwań artystycznych,
– wspieranie i weryfikacja młodych talentów,
– umożliwienie młodym muzykom sprawdzenia swoich możliwości muzycznych i wokalnych na dużej scenie przed liczną publicznością.

 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA

Zgłaszający zobowiązani są do nadesłania na adres Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 marca 2021 roku:
a/ wypełnionej czytelnie Karty Zgłoszenia,
b/ CD z nagranym 20 minutowym repertuarem własnym /dopuszcza się 2 covery/ , bądź link do hosta ze spakowanym uploadem mp3,
c/ krótkiego bio i materiałów graficznych do promocji w mediach oraz prezentacji na ekranie LED (loga, etc.) – mailowo, bądź link do zasobów.

Wymagane materiały należy przesłać na jeden z adresów podanych w pkt. 1 regulaminu.

 

5. JURY

Jury w składzie:
Andrzej Dąbrowski (przewodniczący), Mariusz Czelny (Osterdam Records), Roman Lechowicz (Big Cyc, Czarno-Czarni), Marek Kurzawa (Prestige MJM),  Artur Obalski (Studio Play), Jarosław Wardawy (Strefa Kultury), Patryk Skorupski (BITU – Laureat 32. WŚnR) oraz gość specjalny PR III.

– dokona oceny nadesłanego materiału muzycznego,
– zakwalifikuje zespoły do finału Przeglądu,
– przyzna nagrody i ewentualne wyróżnienia finałowe. Decyzja jury jest ostateczna.

 

PRZEGLĄD JEST DWUETAPOWY

ETAP I

Praca jury – do dnia 8 kwietnia 2021 roku – ocena i kwalifikacja do finału na podstawie nadesłanego materiału muzycznego.
Do finału zakwalifikowanych zostanie do 10 zespołów.
Informacje o wynikach pracy jury można uzyskać pod nr tel. 62 736 40 60 w. 60 od dnia 9 kwietnia 2021. Lista zakwalifikowanych zespołów zostanie także zamieszczona na profilu Ostrowskiego Centrum Kultury.

 

ETAP II

Przesłuchania finałowe konkursu
– przesłuchania wszystkich zakwalifikowanych zespołów odbędą się w sobotę 8 maja 2021 na Dużej Scenie w Ostrowskim Centrum Kultury, ul. Wolności 2 (transmisja na Facebooku i kanale YouTube Ostrowskiego Centrum Kultury),
– zespoły zakwalifikowane do finału mają do dyspozycji 30 minut na scenie (w tym czas na rozstawienie sprzętu, soundcheck) w celu prezentacji swojego własnego programu muzycznego,
– kolejność finałowych prezentacji na scenie zostanie ustalona w drodze losowania.

Ogłoszenie werdyktu jury nastąpi po zakończeniu przesłuchań w sobotę 8 maja 2021 – transmisja na Facebooku i kanale YouTube Ostrowskiego Centrum Kultury.

 

6. ORGANIZATOR ZAPEWNIA PODCZAS PRZESŁUCHAŃ FINAŁOWYCH:

– przesłuchania zakwalifikowanych zespołów przez jury,
– backline (wzmacniacze gitarowe, wzmacniacz basowy, kompletny zestaw perkusyjny),
– obsługę techniczną (światło, dźwięk, backline).

 

7. NAGRODY

Jury Konkursu przyzna zespołom nagrody
Główna Nagroda – 2000,00zł, trzydniowa sesja nagraniowa w Studio Play i wydanie profesjonalnej EP przez Osterdam Records oraz ewentualne nagrody indywidualne.

Nagrody zostaną przyznane wg. uznania jury. Decyzja jury jest ostateczna.

Przyznana zostanie także Nagroda Specjalna od zespołu BIG CYC.

Nagroda Publiczności – publiczność dokona wyboru zespołu w głosowaniu na specjalnych kuponach po zakończonych przesłuchaniach.

 

8. WAŻNE TERMINY

Do 19 marca – nadsyłanie zgłoszeń
Do 8 kwietnia – praca jury
Od 9 kwietnia – informacja o wynikach prac jury
8 maja – spotkanie autorskie, koncert ØRGANEK
9 maja – przesłuchania konkursowe, koncert laureata Nagrody Publiczności 32. WŚnR

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a/ Uczestnicy zgłaszający swój udział w Przeglądzie wyrażają zgodę na powierzenie Organizatorowi prawa do nieodpłatnej rejestracji i transmisji oraz wykorzystania ich utworów w celu publikacji w mediach oraz na okolicznościowym wydawnictwie muzycznym, co potwierdzają własnoręcznym podpisem każdego z członków zespołu.
b/ Wszyscy uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.
c/ Wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do Finału Przeglądu otrzymują bezpłatne wejściówki na koncerty i imprezy towarzyszące Przeglądowi (dotyczy tylko członków zespołu).
d/ Na podstawie art. 37.7 RODO informujemy że Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Adam Korzuch.

mail: korzuch@infoic.pl

 

UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy do 19 marca 2021

wsnr2021_kartazgloszeniowa

wsnr2021_regulamin_v3