22. REMIS 2019 werdykt jury

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Jury 22. Biennale Fotografii w Technikach Szlachetnych i Cyfrowym Przetwarzaniu Obrazu REMIS

Jury w składzie:
Mariusz Hertmann (przewodniczący)
Janusz Jurek
Andrzej Staszok
Maria Szeląg
Krzysztof Szymoniak

stwierdziło, że na Biennale nadesłano 131 prac, w tym 72 prace w zestawach, 25 autorów.
Po zapoznaniu się z pracami Jury postanowiło zakwalifikować prace do wystawy pokonkursowej, oraz przyznać nagrody i wyróżnienia.

 

GRAND PRIX Biennale w wysokości 2000,00 zł dla:
– Joanny Borowiec za zestaw prac „Szukane Twarze” w technice mokrego kolodionu
Równorzędne wyróżnienia po 1000,00 zł dla :
– Jacka Boczara za pracę „Marcin – reżyser” w technice gumy dwuchromianowej
– Przemysława Kruka za zestaw prac „Dolomity” w technice platynotypii
– Krzysztofa Strzody za pracę „(De)kompozyzja przestrzeni” – cyfrowe przetwarzanie obrazu

Jednocześnie Jury zakwalifikowało do wystawy pokonkursowej nastepujacych autorów ( wg kolejnosci zgłoszeń):
Piotr Łopatka – Ostrów Wielkopolski
Jadwiga Sikorska – Stargard
Edward Jastrzębski – Grudziądz
Lidia Misztal – Gdańsk
Magdalena Sara Krawczyk – Tarnów
Iza Niemira – Warszawa
Jacek Boczar – Tychy
Jacek Komorowski – Rybnik
Andrzej Ziemkowski – Poznań
Tomasz Jaczewski – Warszawa
Wojciech Owczarzak – Poznań
Agnieszka Pajda – Katowice
Natalia Knycz – Kraków
Wojciech Sternak – Warszawa
Krzysztof Strzoda – Katowice
Przemysław Kruk – Poraj
Małgorzata Sajkiewicz-Kręt – Kielce
Joanna Borowiec – Rumia
Marcin Komorowski – Rybnik
Natalia Kania – Rybnik
Piotr Hajduga – Rybnik

Jury postanowiło nie zakwalifikować do wystawy pokonkursowej 32 prace 11 autorów.
Ma tym protokół zakończono.