24. REMIS 2023 werdykt jury

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Jury 24. Biennale Fotografii w Technikach Szlachetnych i Cyfrowym Przetwarzaniu Obrazu REMIS

Jury w składzie:
Mariusz Hertmann (przewodniczący) – fotografik, członek ZPAF
Jacek Boczar –  fotografik, członek ZPAF
Andrzej Staszok – kurator Biennale
Maria Szeląg – Dyrektor Ostrowskiego Centrum Kultury
Krzysztof Szymoniak – autor tekstów o fotografii i literaturze, krytyk sztuki, medioznawca;

stwierdziło, że na Biennale nadesłano 87 prac pojedynczych oraz w zestawach w zestawach, 25 autorów.
Po zapoznaniu się z pracami Jury zakwalifikowało prace do wystawy pokonkursowej, oraz przyznało nagrody:

GRAND PRIX Biennalenie przyznano

Równorzędne wyróżnienia po 1250,00 zł dla :
– Adam Fleks z Gdańska za pracę cykl „Wraki studium rozkładu” w technice lith print,
– Paweł Patynowski z Kalisza za pracę „Bez tytułu 2” w technice cyfrowej,
– Jarosław Sankowski z Brzozowa za pracę „APZ Corner” technice cyfrowy montaż,
– Izabela Maciusowicz z Warszawy za pracę „ Na ramieniu” w technice brąz Vandyke.

Jednocześnie Jury zakwalifikowało do wystawy pokonkursowej następujących autorów
(kolejność przypadkowa):

Łukasz Grycicha – Rybnik
Paweł Klekowski – Częstochowa
Edward Jastrzębski – Grudziądz
Lidia Misztal – Gdańsk
Adam Fleks – Gdańsk
Agnieszka Duszczak – Kalisz
Agnieszka Kot – Branice
Magdalenia Samborska – Pabianice
Sebastian Przybyła – Cieszyn
Wojciech Grzegorz Domagała – Kielce
Paweł Patynowski – Kalisz
Dominika Cybuch – Łódź
Piotr Dras – Płock
Paweł Tomczyk – Kielce
Julia Golan – Koszalin
Jarosław Sankowski – Brzozów
Dorota Sankowska – Brzozów
Sebastian Łuczak – Warszawa
Izabela Maciusowicz – Warszawa

Jury postanowiło nie zakwalifikować do wystawy pokonkursowej 19 prac 3 autorów.
Ze względu jednak na wysoki poziom techniczny i artystyczny, Jury postanowiło włączyć do wystawy jako „Salon Odrzuconych” 7 prac 3 autorów.

Na tym protokół zakończono.

Ostrów Wielkopolski, 09.09.2023