35. Międzynarodowy Przegląd Wszyscy Śpiewamy na Rockowo

REGULAMIN KONKURSU

35. Przegląd Wszyscy Śpiewamy Na Rockowo jest konkursem otwartym, w którym mogą brać udział zespoły grające szeroko pojętą muzykę rockową, które zastosują się do postanowień niniejszego regulaminu.

1. ORGANIZATOR

Ostrowskie Centrum Kultury
63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Wolności 2
tel. 62 736 40 60 w.60
www.ockostrow.pl
@: impresariat@ockostrow.pl
@: wsnr@ockostrow.pl


2. CZAS I MIEJSCE
13-15 kwietnia 2023 – Ostrowskie Centrum Kultury, ul. Wolności 2

3. CEL
Celem konkursu jest:
– prezentacja umiejętności warsztatowych i artystycznych młodych muzyków rockowych,
– konfrontacja różnorodnych postaw twórczych.
– inspirowanie do poszukiwań artystycznych,
– wspieranie i weryfikacja młodych talentów,
– umożliwienie młodym muzykom sprawdzenia swoich możliwości muzycznych i wokalnych na dużej scenie przed liczną publicznością.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA
Zgłaszający zobowiązani są do nadesłania na adres Organizatora  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 marca 2023 roku:
a/ wypełnionej czytelnie Karty Zgłoszenia,
b/ CD z nagranym 20 minutowym repertuarem własnym /dopuszcza się 1 covery/ , bądź link do hosta ze spakowanym uploadem mp3,
c/ krótkiego bio i materiałów graficznych do promocji w mediach oraz prezentacji na ekranie LED (loga, etc.) – mailowo, bądź link do zasobów.
Wymagane materiały należy przesłać na jeden z adresów podanych w pkt. 1 regulaminu.

5. JURY
Jury w składzie:
Marcin Bąkiewicz (Antyradio, Teraz Rock, przewodniczący), Andrzej Dąbrowski, Marek Kurzawa (Prestige MJM), Artur Obalski (Studio Play), Łukasz Kozera (Hengelo – Laureat 34. WŚnR), Michał Kowalik (strateg komunikacji marki, gitarzysta, wokalista) oraz Robert Wojcieszak (Prog Metal Rock Promotion).

– dokona oceny nadesłanego materiału muzycznego
– zakwalifikuje zespoły do finału Przeglądu
– przyzna nagrody i ewentualne wyróżnienia finałowe. Decyzja jury jest ostateczna.

Przegląd jest dwuetapowy:

ETAP I
Praca jury – do dnia 25 marca 2023 roku – ocena i kwalifikacja do finału na podstawie nadesłanego materiału muzycznego.
Do finału zakwalifikowanych zostanie do 10 zespołów.
Informacje o wynikach pracy jury można uzyskać pod nr tel. 62 736 40 60 w. 60 od dnia 28 marca 2023. Lista zakwalifikowanych zespołów zostanie także zamieszczona na profilu Ostrowskiego Centrum Kultury.

ETAP II
Przesłuchania finałowe konkursu
– przesłuchania wszystkich zakwalifikowanych zespołów odbędą się w sobotę, 15 kwietnia 2023 na Dużej Scenie Ostrowskiego Centrum Kultury, ul. Wolności 2;
– zespoły zakwalifikowane do finału mają do dyspozycji 30 minut na scenie (w tym czas na rozstawienie sprzętu, soundcheck) w celu prezentacji swojego własnego programu muzycznego;
– kolejność finałowych prezentacji na scenie zostanie ustalona w drodze losowania;
Ogłoszenie werdyktu jury nastąpi po zakończeniu przesłuchań w sobotę 15 kwietnia 2023 na Małej Scenie OCK.
Przesłuchania konkursowe oraz ogłoszenie werdyktu może być transmitowane w mediach społecznościowych organizatora (Facebooku i Youtube Ostrowskiego Centrum Kultury).

6. ORGANIZATOR ZAPEWNIA PODCZAS PRZESŁUCHAŃ FINAŁOWYCH:
– przesłuchania zakwalifikowanych zespołów przez jury
– backline (wzmacniacze gitarowe, wzmacniacz basowy, kompletny zestaw perkusyjny)
– obsługę techniczną (światło, dźwięk, backline)

7. NAGRODY
Jury Konkursu przyzna zespołom nagrody
Główna Nagroda – 2000,00zł, trzydniowa sesja nagraniowa w Studio Play oraz nagrody indywidualne poszczególnych jurorów. 

Nagrody zostaną przyznane wg. uznania jury. Decyzja jury jest ostateczna.

Nagroda Publiczności – publiczność dokona wyboru zespołu w głosowaniu na specjalnych kuponach po zakończonych przesłuchaniach.

8. WAŻNE TERMINY

Do 17 marca – nadsyłanie zgłoszeń
Do 25 marca – praca jury
Od 28 marca – informacja o wynikach prac jury
15 kwietnia – przesłuchania konkursowe, koncert laureata Nagrody Publiczności 34. WŚnR

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
a/ Uczestnicy zgłaszający swój udział w Przeglądzie wyrażają zgodę na powierzenie Organizatorowi prawa do nieodpłatnej rejestracji i transmisji oraz wykorzystania ich utworów w celu publikacji w mediach oraz na okolicznościowym wydawnictwie muzycznym, co potwierdzają własnoręcznym podpisem każdego z członków zespołu.
b/ Wszyscy uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.
c/ Wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do Finału Przeglądu otrzymują bezpłatne wejściówki na koncerty i imprezy towarzyszące Przeglądowi (dotyczy tylko członków zespołu).
d/ Na podstawie art. 37.7 RODO informujemy że Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Adam Korzuch,
mail: korzuch@infoic.pl

 

UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy do 17 marca 2023

wsnr2023_kartazgloszeniowa

wsnr2023_regulamin