Amfiteatr | SIERPIEŃ 2023

11.08.2023 | 19:00
NATAMARAN +support TO ALL UNITS
koncert

19.08.2023 | 18:00
GALA WIEDEŃSKA
Najpiękniejsze arie, duety, walce, polki i marsze wiedeńskich kompozytorów
w wykonaniu Operetki Wrocławskiej
koncert

20.08.2023 | 17:00
KRAKÓW STREET BAND
koncert

25.08.2023 | 16:00
PIKNIK ZDROWIA Wybierz sport. NIE używki
Park Miejski

25.08.2023 | 21:00
NOC Z GWIAZDAMI
Park Miejski

02.09.2023 | 14:00
III PIKNIK ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
#PozarządowiPotrafią
Park Miejski

wstęp wolny | liczba miejsc ograniczona

organizatorzy zastrzegają sobie prawo
do odwołania wydarzenia w razie niepogody