KRAJOBRAZ SZTUKI NIEDOROSŁEJ | Niekończąca się opowieść

KRAJOBRAZ SZTUKI NIEDOROSŁEJ | Niekończąca się opowieść

Prezentacja dziecięcych i młodzieżowych pracowni plastycznych 2022/2023: Artystyczny Wehikuł, Sztuka w budowie, Art’republika
pod kierunkiem art. plast. ANNY WIKŁO.

autorkami prac są: Magdalena Nowacka (praca wykonana węglem) i Magdalena Cieplik (praca wykonana pastelami)

 

wernisaż 22.06.2023