Chór Męski Echo

Chór Męski Echo działa przy Ostrowskim Centrum Kultury. Chór wykonuje repertuar a cappella i w formie wokalno – instrumentalnej obejmujący różne style i epoki. W repertuarze znajdują się pieśni dawne, cerkiewne, gospel oraz współczesne.

Chór Męski ECHO powstał 15 marca 1923 roku jako Chór Nauczycielski. Pierwszym dyrygentem chóru był Franciszek Kowalski absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Lubomierzu, a prezesem Leopold Rudawski nauczyciel Szkoły Handlowej w Ostrowie Wlkp. W roku 1926 zawiązał się drugi Chór p.n. Echo pod dyr. Adama Jungsta jednak w roku 1928 dochodzi do połączenia chórów pod jedną nazwą Chór Męski Echo. Początkowo wybitnie elitarny chór poszerza bazę przyjmowanych członków o brać kolejarską i miejscowe kupiectwo.

Chór występuje i zajmuje czołowe miejsca na festiwalach i zjazdach chóralnych. Wszechstronną i owocną prace chóru w 1939 przerywa wojna, ale już w sierpniu 1945 chór wznawia swoją działalność. W latach 1965 -1973 dyrygentem chóru był znakomity chórmistrz i dyrygent Leon Kaczmarek absolwent Konserwatorium Muzycznego w Poznaniu. Od 1973 r. funkcję kierownika artystycznego przejęła Irena Stodolna absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu w klasie prof. St. Stuligrosza. Pod jej kierownictwem chór pracuje 33 lata odnosząc wiele sukcesów w kraju i poza jego granicami. W wyniku ścisłej współpracy z kompozytorem Bogdanem Dominikiem zmienił i wzbogacił się repertuar zespołu.

W 2006 jej miejsce zajmuje Izabela Pietrzak funkcję dyrygenta pełni stosunkowo krótko.

Od maja 2007 kierownictwo artystyczne obejmuje Janusz Lipiński absolwent Akademii Muzycznej we Wrocławiu w klasie prof. Lucjana Laprusa. Od początku pracy dokonuje wielu zmian repertuarowych i interpretacyjnych oraz instrumentalnych do utworów Chóralnych.

W lutym 2013 chór rozstaje się z Januszem Lipińskim, a funkcję dyrygenta do końca roku pełni Jan Szkudlarz. W roku 2014 pracę z chórem rozpoczyna prof. Andrzej Ryłko.
Chór wykonuje repertuar a cappella i w formie wokalno – instrumentalnej obejmujący różne style i epoki. W repertuarze znajdują się pieśni dawne, cerkiewne, gospel oraz współczesne.

,,Echo” współpracuje z wieloma chórami i orkiestrami współtworząc wiele znaczących przedsięwzięć artystycznych. W swej ponad 90 letniej działalności chór koncertował w kilkunastu krajach Europy (m.in. w Anglii, Szwajcarii, Hiszpanii, Grecji, Włoszech, Francji).

Próby chóru odbywają się w każdą środę OCK. Wszystkich chętnych do zasilenia szeregów chóru serdecznie zapraszamy!!!

Dyrygent chóru: prof. Andrzej Ryłko