Ch贸r M臋ski Echo

Ch贸r M臋ski ECHO powsta艂 15 marca 1923 roku jako Ch贸r Nauczycielski. Pierwszym dyrygentem ch贸ru by艂 Franciszek Kowalski (absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Lubomierzu), a prezesem Leopold Rudawski (nauczyciel Szko艂y Handlowej w Ostrowie Wlkp.). Pocz膮tkowo wybitnie elitarny ch贸r poszerza baz臋 przyjmowanych cz艂onk贸w o bra膰 kolejarsk膮 i miejscowe kupiectwo. Ch贸r wyst臋powa艂 i zajmowa艂 czo艂owe miejsca na festiwalach i zjazdach ch贸ralnych. Wszechstronn膮 i owocn膮 prac臋 ch贸ru w 1939 roku przerwa艂a wojna, ale ju偶 w sierpniu 1945 ch贸r wznowi艂 swoj膮 dzia艂alno艣膰. W latach 1965 -1973 ch贸rem dyrygowa艂 znakomity ch贸rmistrz i dyrygent Leon Kaczmarek, absolwent Konserwatorium Muzycznego w Poznaniu. Od 1973 roku funkcj臋 kierownika artystycznego przej臋艂a Irena Stodolna, absolwentka Pa艅stwowej Wy偶szej Szko艂y Muzycznej w Poznaniu w klasie prof. St. Stuligrosza. Pod jej kierownictwem ch贸r pracowa艂 33 lata odnosz膮c wiele sukces贸w w kraju i poza jego granicami. W wyniku 艣cis艂ej wsp贸艂pracy z kompozytorem Bogdanem Dominikiem zmieni艂 i wzbogaci艂 si臋 repertuar zespo艂u. W 2006 roku jej miejsce Ireny Stodolnej zaj臋艂a Izabela Pietrzak, funkcj臋 dyrygenta pe艂ni艂a stosunkowo kr贸tko. Od maja 2007 kierownictwo artystyczne obj膮艂 Janusz Lipi艅ski, absolwent Akademii聽 Muzycznej we Wroc艂awiu w klasie prof. Lucjana Laprusa. Od pocz膮tku pracy dokonywa艂 on wielu zmian repertuarowych i interpretacyjnych oraz instrumentalnych do utwor贸w Ch贸ralnych. W lutym 2013 ch贸r rozsta艂 si臋 z Januszem Lipi艅skim, a funkcj臋 dyrygenta do ko艅ca roku pe艂ni艂 Jan Szkudlarz. W roku 2014 prac臋 z ch贸rem rozpocz膮艂 prof. Andrzej Ry艂ko.

Ch贸r wykonuje repertuar a cappella i w formie wokalni instrumentalnej, obejmuj膮ce r贸偶ne style i epoki w repertuarze znajduj膮 si臋 pie艣ni dawne, cerkiewne, gospel oraz wsp贸艂czesne.

,,Echo鈥 wsp贸艂pracuje z wieloma ch贸rami i orkiestrami wsp贸艂tworz膮c wiele znacz膮cych przedsi臋wzi臋膰 artystycznych. W swej ponad 90-letniej dzia艂alno艣ci ch贸r koncertowa艂 w kilkunastu krajach Europy.

Dyrygent ch贸ru: prof. Andrzej Ry艂ko