Chór Męski Echo

Chór Męski ECHO powstał 15 marca 1923 roku jako Chór Nauczycielski. Pierwszym dyrygentem chóru był Franciszek Kowalski (absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Lubomierzu), a prezesem Leopold Rudawski (nauczyciel Szkoły Handlowej w Ostrowie Wlkp.). Początkowo wybitnie elitarny chór poszerza bazę przyjmowanych członków o brać kolejarską i miejscowe kupiectwo. Chór występował i zajmował czołowe miejsca na festiwalach i zjazdach chóralnych. Wszechstronną i owocną pracę chóru w 1939 roku przerwała wojna, ale już w sierpniu 1945 chór wznowił swoją działalność. W latach 1965 -1973 chórem dyrygował znakomity chórmistrz i dyrygent Leon Kaczmarek, absolwent Konserwatorium Muzycznego w Poznaniu. Od 1973 roku funkcję kierownika artystycznego przejęła Irena Stodolna, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu w klasie prof. St. Stuligrosza. Pod jej kierownictwem chór pracował 33 lata odnosząc wiele sukcesów w kraju i poza jego granicami. W wyniku ścisłej współpracy z kompozytorem Bogdanem Dominikiem zmienił i wzbogacił się repertuar zespołu. W 2006 roku jej miejsce Ireny Stodolnej zajęła Izabela Pietrzak, funkcję dyrygenta pełniła stosunkowo krótko. Od maja 2007 kierownictwo artystyczne objął Janusz Lipiński, absolwent Akademii  Muzycznej we Wrocławiu w klasie prof. Lucjana Laprusa. Od początku pracy dokonywał on wielu zmian repertuarowych i interpretacyjnych oraz instrumentalnych do utworów Chóralnych. W lutym 2013 chór rozstał się z Januszem Lipińskim, a funkcję dyrygenta do końca roku pełnił Jan Szkudlarz. W roku 2014 pracę z chórem rozpoczął prof. Andrzej Ryłko.

Chór wykonuje repertuar a cappella i w formie wokalni instrumentalnej, obejmujące różne style i epoki w repertuarze znajdują się pieśni dawne, cerkiewne, gospel oraz współczesne.

,,Echo” współpracuje z wieloma chórami i orkiestrami współtworząc wiele znaczących przedsięwzięć artystycznych. W swej ponad 90-letniej działalności chór koncertował w kilkunastu krajach Europy.

Dyrygent chóru: prof. Andrzej Ryłko