Ostrowska Orkiestra Koncertowa

Zarys historii Ostrowskiej Orkiestry Koncertowej

Historia Orkiestry Fabryki „WAGON” S.A. sięga 1923 roku. Tego dzieła podjęli się pionierzy kultury muzycznej, którzy w marcu 1923 roku powołali Komitet Organizacyjny. Pierwszym dyrygentem został Michał Ograbek. Po osiemdziesięciu latach działalności z powodów ekonomicznych Fabryka „WAGON” S.A. przestała pełnić rolę mecenasa Orkiestry. W tej trudnej sytuacji Orkiestra znalazła zrozumienie i wsparcie władz Miasta Ostrawa Wielkopolskiego. Z inicjatywy władz miasta, Orkiestrze przydzielono środki finansowe, zapewniające jej dalszą działalność. Z dniem 01.01.2004 roku Orkiestra zmieniła nazwę na Ostrowską Orkiestrę Koncertową i przeniosła się do nowej siedziby w Ostrowskim Centrum Kultury. Profesjonalna sala koncertowa pozwoliła na dalszy rozwój zespołu i prezentowanie szerokiego repertuaru. Misją Orkiestry jest przede wszystkim aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym lokalnej społeczności, dlatego zespół jest otwarty na współpracę i chętnie angażuje się w różnego rodzaju przedsięwzięcia artystyczne, dbając o starannie dobrany i szeroki repertuar. Nagrane zostały dwie płyty CD z utworami Orkiestry. Ciągle jest rozwijana współpraca z Orkiestrami takimi jak: Reprezentacyjna Orkiestra Sił Powietrznych z Poznania, Orkiestra Policyjna z Wrocławia, Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza. Skład osobowy orkiestry nie jest stały, choć są muzycy należący do zespołu od wielu lat. Częste rotacje personalne wynikają z faktu, że niektórzy muzycy wyjeżdżają na studia, podejmują pracę, co wiąże się ze zmianą miejsca zamieszkania. W związku z tą sytuacją ciągle trwa nabór nowych członków zespołu.

Pragniemy godnie reprezentować Ostrów Wielkopolski i spełniać oczekiwania lokalnej społeczności poprzez uczestnictwo w ważnych wydarzeniach i dbałość o wysoki poziom artystyczny naszych koncertów i występów.
zdjęcia: Andrzej Staszok