Piotr Łopatka | plakaty koncertowe

Piotr Łopatka | plakaty koncertowe
marzec – kwiecień 2024

 

Piotr Łopatka artysta plastyk, fotografik od 2002 roku projektuje dla Stowarzyszenia „Jazz w muzeum” wydawnictwa (bilboardy, plakaty, katalogi, albumy „portfolio” oraz albumy fotograficzne z koncertów) jest autorem opracowania plastycznego albumu Rosław Szaybo „Plakaty” oraz albumu z fotografią Marka Karewicza „Klimat Komedy”.

Plakaty koncertowe jazzu to istotna część kultury wizualnej, często wyrażającej nie tylko informacje o wydarzeniu, ale również jego ducha i styl. Twórca tych plakatów często łączą w sobie pasję do muzyki z umiejętnościami graficznymi, tworząc unikatowe dzieła sztuki, które zachęcają do uczestnictwa w koncertach i festiwalach. Prace odzwierciedlają zarówno bogactwo muzycznych inspiracji, jak i kreatywność w interpretowaniu dźwięków na płaszczyźnie wizualnej.

Żyjemy w czasach dość nieprzychylnych dla artystów, gdzie różne dziedziny sztuki przesuwane są na coraz odleglejsze pozycje.

To czas, w którym ich twórczość – w sposób niesprawiedliwy – ocenia się według wytworzonego ostatniego dzieła. Ale to też cena szybkości naszego życia i nie oglądania się za tym co było piękne w przeszłości.

Piotr Łopatka to artysta, który w tych trudnych czasach wierny jest przesłaniu: „twórz takie dzieła, których kształt podsuwa inspiracja, trafność oceny otaczającej rzeczywistości, jej barwy i zmienność, jak również odniesienie do własnych, zmieniających się emocji”. Jest świetnym kolorystą, widzącym światło i jego kolory w odmienny sposób niż my. Ale jest także znakomitym grafikiem, mającym wielki szacunek dla liternictwa, którym posługuje się w swojej twórczości. To jego cecha wyróżniająca, tak skutecznie wykorzystywana w plakatach, katalogach i albumach.

Piotr Łopatka, od ponad dwudziestu lat kształtuje wizerunek reklamowo-promocyjny dla kierowanego przeze mnie Stowarzyszenia „Jazz w muzeum” w Ostrowie Wielkopolskim. Bilety, katalogi plakaty, bilbordy koncertowe i festiwalowe, na których pojawiają się największe gwiazdy polskiego i światowego jazzu, są pod wyłączną kuratelą Piotra. Stanowią wizerunek jego talentu i klasy a także naszej pozycji jako jednego z najważniejszych cykli koncertowych w kraju, obchodzącego w tym roku jubileusz trzydziestolecia.

Stworzył artystyczny wizerunek naszych działań, zawierający w sobie pierwiastek konsekwencji, odmienności od innych podobnych zamierzeń, umiejętnie łączących ze sobą fotografie, liternictwo i kolor. Wystawa plakatów zapowiadających koncerty jazzowe, dowodzi że tzw. sfera użytkowa i artystyczna nie muszą stanowić sprzeczności, mogą iść w jednym szeregu i się uzupełniać.

Jerzy Wojciechowski kurator wystawy

Stowarzyszenie Jazz w muzeum w Ostrowie Wielkopolskim
Ostrowskie Centrum Kultury ulica Wolności 2

www.jazzwmuzeum.pl