Studio Wokalne

Studio Wokalne (wcześniej Studio Piosenki) rozpoczęło swoją działalność w Ostrowskim Centrum Kultury 1 października 2003 roku pod kierunkiem Justyny Wojtkowiak i nieprzerwanie działa do dziś. Początkowa liczba uczestników zajęć – 10 osób – z roku na rok się powiększa i w tym roku szkolnym wynosi około 60 osób w wieku od lat 6 do 36 uczęszczających do dwóch grup, którymi kierują dwie instruktorki – Natalia Janowska i Paula Pływaczyk. Zajęcia prowadzone są indywidualnie (45 min. raz w tygodniu) i obejmują ćwiczenia oddechowe, dykcyjne, artykulacyjne, emisję głosu oraz interpretację tekstu. Repertuar, nad którym pracują uczestnicy zajęć dostosowany jest do ich wieku, możliwości wokalnych oraz indywidualnych preferencji. Wokaliści uczestniczą w zajęciach na scenie z mikrofonem ucząc się właściwego zachowania w sytuacji próby, występu, nagrania. Uczą się również odwagi pokazywania się na scenie, wyczucia estetyki scenicznej i dbałości o wizerunek sceniczny. Studio Wokalne aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym Ostrowa Wielkopolskiego przygotowując koncerty i programy wystawiane podczas festynów i uroczystości miejskich, a także koncerty tematyczne dla mieszkańców miasta (np. koncert pieśni i piosenek żydowskich „Hava Nagila”, koncert piosenek Czesława Niemena „Wspomnienie”, koncert kolęd i pastorałek „Narodził się w stajence”, koncert walentynkowy „Zakochaj się w piosence” itp.). Wokaliści biorą również udział w festiwalach i konkursach wokalnych w Polsce i za granicą odnosząc liczne sukcesy.

Studio Wokalne OCK ma w swoim dorobku płytę CD pt. „Hava Nagila – pieśni i piosenki żydowskie” (nagraną w 2013 r.), która jest dostępna w Forum Synagoga oraz Centrum Informacji Kulturalnej OCK.

prowadzące: Natalia Janowska i Paula Pływaczyk