Werdykt XV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Struna Orficka” im. Wojciecha Bąka 2020

XV Ogólnopolski Konkurs Poetycki STRUNA ORFICKA im. Wojciecha Bąka

Werdykt Jury:

Jury konkursowe w składzie:
Witold Banach,
Przemysław Dakowicz,
Wojciech Gawłowski (przewodniczący)

po zapoznaniu się ze 169 zestawami konkursowymi, postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

I NAGRODA 1500 zł
– za zestaw wierszy pod godłem Guarana
EWELINA KUŚKA z Jastrzębia -Zdroju

II NAGRODA 1000 zł
– za zestaw wierszy pod godłem Mural
BOGDAN NOWICKI z Zabrza

WYRÓŻNIENIA po 500 zł:
– za zestaw wierszy pod godłem Glue Stick – ELA GALOCH z Turku
– za zestaw wierszy pod godłem Zero – MIROSŁAW KOWALSKI z Mysłowic
– za zestaw wierszy pod godłem Jajko Fabergé – AGLAJA JANCZAK z Warszawy

WYRÓŻNIENIA PUBLIKACJĄ w „TOPOSIE”:
– za zestaw wierszy pod godłem na styku – MAŁGORZTA JANUSZEWSKA z Częstochowy
– za zestaw wierszy pod godłem ckawka – MARTYNA ĆWIĄKAŁA z Krakowa
– za zestaw wierszy pod godłem Teracka – BARTOSZ KONSTRAT z Warszawy