OSTROWSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE | wykład

Data: piątek, 01.04.2022, godz. 18:00
Miejsce: Forum Synagoga


Serdecznie zapraszamy na 63. (a pierwszy w tym roku) wykład organizowany przez Ostrowskie Towarzystwo Naukowe. Wygłosi go dr Bogna Skrzypczak-Walkowiak, ostrowska polonistka i bibliotekoznawczyni, autorka tomów prozatorskich, zajmująca się (m.in.) problematyką komiksu i (o)powieści graficznej.
Celem wystąpienia będzie między innymi próba ustalenia statusu genologicznego komiksu / powieści graficznej. Chciałabym się przyjrzeć etapom rozwoju tej formy i zwrócić uwagę na pewne paradoksy związane z (o)powieścią graficzną, jej genezą i swoistą artystyczną autonomią.

Z jednej strony komiks postrzegany jest jako gatunek samodzielny, z drugiej zaś nieustannie zauważamy u badaczy i znawców narratorskich form graficzno-werbalnych potrzebę ujmowania go w kontekście innych sztuk oraz w relacji do innych zjawisk kultury. Warto zastanowić się zatem, czy jest to forma wtórna wobec innych działań artystycznych czy może wypowiedź prekursorska w stosunku do nowych zjawisk opartych na ekspresji intermedialnej?

„Moim celem także będzie krótka prezentacja etapów rozwoju komiksu oraz przedstawienie tekstów kultury, które z różnych względów (np. opinie znawców, nagrody i wyróżnienia) uważane są za szczególnie wartościowe.”

dr Bogna Skrzypczak-Walkowiak
Absolwentka filologii polskiej, filozofii, dziennikarstwa i bibliotekoznawstwa. Doktor nauk humanistycznych. Nauczycielka języka polskiego z wieloletnim stażem. Obecnie kieruje filią Biblioteki Publicznej w Ostrowie  Wielkopolskim: „Mediateka. Przystanek kultury”. Naukowo zajmuje się związkami literatury, filmu i filozofii, ostatnio także problematyką powieści graficznych i promocją twórczości artystów rodem z Ostrowa Wielkopolskiego.
Autorka i współautorka książek: Pani Kant i madame Hyde (Kraków 2017), Kot słusznie dumny (Kraków 2018),  To przydarzyło się naprawdę… (Kraków 2020) oraz artykułów naukowych w „Polonistyce”, „Poradniku Bibliotekarza”, „Roczniku Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego” (2012, nr 6; 2014, nr 7)