8. MAZEL TOV FESTIVAL | VIII Og贸lnopolska Konferencja Naukowa | online

Data: czwartek, 19.11.2020, godz. 10:00
Miejsce:


Wsp贸艂organizatorem konferencji jest Uniwersytet Wroc艂awski (Instytut Studi贸w Klasycznych, 艢r贸dziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wroc艂awskiego).

 

Link do konferencji:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGQ1MTZkMjctM2JiMy00NDJhLWEzNDgtYjVkNGRmOTg2Zjg0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%22dae7f605-3908-4a1a-9d3e-b04844e7f699%22%7d

 

PROGRAM

10.00-10.20 | Otwarcie obrad

10.20-10.40 | Krzysztof Bielawski (Muzeum Historii 呕yd贸w Polskich POLIN): 鈥濶awet umar艂ym nie dali spokoju鈥. Prezentacja ksi膮偶ki Zag艂ada cmentarzy 偶ydowskich

10.40-11.00 | prof. dr hab. Roman Dziergwa (UAM w Poznaniu): 呕ydowscy bohaterowie 鈥榦strowskich鈥 powie艣ci Leo Hirscha w poszukiwaniu to偶samo艣ci i powo艂ania 偶yciowego. Podr贸偶e kolejowe lat dwudziestych XX wieku jako wyjazdy migracyjne i odwiedziny stron rodzinnych w tw贸rczo艣ci pisarza

11.00-11.20 | prof. UAM dr hab. Rafa艂 Witkowski (UAM w Poznaniu): Gmina 偶ydowska w Ostrowie w 艣wietle prasy 偶ydowskiej z prze艂omu XIX i XX w.

11.20-11.40 | Dyskusja

 

11.40-12.00 | dr Marek Tuszewicki (UJ): Instytucje dobroczynne i ich znaczenie dla lokalnych spo艂eczno艣ci 偶ydowskich 鈥 wok贸艂 bada艅 nad staro艣ci膮

12.00-12.20 | dr Ewa Banasiewicz-Ossowska (UWr): Wroc艂awskie cmentarze 偶ydowskie 鈥 miejsca (nie)znane. Wiedza i wyobra偶enia m艂odych mieszka艅c贸w Wroc艂awia

12.20-12.40 | prof. dr hab. Krzysztof Tomasz Witczak (U艁): Ucze艅 i nauczyciel. Jerzy Woronczak i Jakub Arie Fajner

12.40-13.10 | Dyskusja i przerwa

 

English session [chair: Jaros艂aw Biernaczyk]:

13.10-13.30 | Bettina Land茅-Tergeist (Paris): Land茅 graduates of the Royal Gymnasium in Ostrow and some classmates

13.30-13.50 | dr Edward David Luft (Washington, D.C.): Genealogical Research 鈥 A Personal History

13.50-14.00 | Discussion

 

14.00-14.20 | dr Krzysztof Morta (UWr): Ocala艂e pozosta艂o艣ci ksi臋gozbioru ostrowskiego kaha艂u

14.20-14.40 | Maksymilian Puzio (UJ): Po偶egnanie z Golusem teka litografii Wilhelma Wachtla

14.40-15.00 | 艁ukasz Krzyszczuk (UWr): O najstarszym r臋kopisie Biblii Hebrajskiej w Polsce

15.00-15.30 | Dyskusja i zamkni臋cie obrad Konferencji