Literatura jest zawsze na miejscu | Siedlików-Mikstat-Grabów: Mariana Pilota „Trójkąt dzieciństwa” w kontekście zwrotu ludowego w polskiej kulturze | prof. UAM dr hab. Kornelia Ćwiklak

Data: środa, 31.07.2024, godz. 19:00
Miejsce: Forum Synagoga


prof. UAM dr hab. Kornelia Ćwiklak
Literaturoznawczyni, pracuje na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM. Autorka książek: Bliscy nieznajomi. Górnośląskie pogranicze w polskiej i niemieckiej prozie współczesnej (Universitas, Kraków 2013) oraz Literackie podróże do Polski i Niemiec. Studia imagologiczne (Silva Rerum, Poznań 2019), a ponadto ok. 80 artykułów naukowych, a także przekładów oraz recenzji tekstów naukowych i literackich. Redaktorka naukowych prac zbiorowych, m.in. dwutomowej monografii pt. Baśń we współczesnej kulturze (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015).
Zajmuje się polsko-niemieckimi relacjami w literaturze współczesnej, kompa-ratystyką, studiami postkolonialnymi oraz regionalistycznymi. Uczestniczka międzynarodowych i krajowych projektów badawczych, kilkudziesięciu konferencji naukowych, polskich i zagranicznych. (Współ)organizatorka 8 konferencji naukowych. Stypendystka Fundacji Janineum w Wiedniu. Prowadziła zajęcia na Université libre de Bruxelles (visiting professor).
Wiceprezes Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego (od 2008), organizuje wykłady otwarte (w latach 2006-2024 odbyło się 76 wykładów). Współredaktorka „Rocznika Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego”.

spotkania prowadzi Aleksandra Kiełb-Szawuła
wstęp 5 zł