Werdykt Konkursu Plastycznego „Architektura ostrowskiej kultury” w ramach projektu #zarazamykultura

Dnia 1 kwietnia 2020 roku na stronie internetowej oraz na Facebooku Ostrowskiego Centrum Kultury został ogłoszony konkurs plastyczny organizowany przez Ostrowskie Centrum Kultury w ramach akcji #zarazamykultutra. Konkurs adresowano do dzieci i młodzieży w wieku 4-18 lat.
Konkurs miał na celu przybliżyć uczestnikom różnorodność architektoniczną jaką prezentują budynki Ostrowskiego Centrum Kultury, Forum Synagoga oraz Kina Komeda.

Główne cele konkursu:
– kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej dziecka i młodzieży
– rozwijanie zainteresowania lokalną kulturą
– zapoznanie się z wielorakością oblicz Ostrowskiego Centrum Kultury uwzględniając warstwę architektoniczną.

Na konkurs wpłynęły 53 prace od 17 uczestników. Przy wyborze prac jury kierowało się następującymi kryteriami: zgodnością z tematem konkursu, estetyką pracy, jakością wykonania, oryginalnością oraz kreatywnością autora.

Jury w składzie:
– Maria Szeląg – dyrektor Ostrowskiego Centrum Kultury, przewodnicząca
– Jagoda Kaszuba – grafik
– Jarosław Grabarek – fotograf
postanowiło przyznać 5 równorzędnych nagród:
– Katarzyna Kurek, 8 lat
– Wiktoria Chmielewska, 9 lat
– Julia Parzybok, 9 lat
– Anna Ulichnowska, 9 lat
– Grzegorz Antczak, 4 lata.

Gratulujemy nagrodzonym!!!

Wszystkim uczestnikom, którzy przysłali prace zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej, serdecznie dziękujemy za udział:)

werdykt