23. REMIS 2021 werdykt jury

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Jury 23. Biennale Fotografii w Technikach Szlachetnych i Cyfrowym Przetwarzaniu Obrazu REMIS

Jury w składzie:

Mariusz Hertmann (przewodniczący)
Janusz Jurek
Andrzej Staszok
Maria Szeląg
Krzysztof Szymoniak

stwierdziło, że na Biennale nadesłano 133 prac pojedynczych oraz w zestawach, 33 autorów.
Po zapoznaniu się z pracami Jury postanowiło zakwalifikować prace do wystawy pokonkursowej, oraz przyznać nagrody i wyróżnienia.

GRAND PRIX Biennale w wysokości 2000,00 zł dla:
– Jacka Boczara za pracę , „Kamienica Pana Wogelkowa I” w technice cyfrowego przetwarzania obrazu

Równorzędne wyróżnienia po 1000,00 zł dla :
– Andrzeja Wiktora za pracę „Magia drzew” w technice gumoolej
– Agnieszki Duszczak za pracę „Red-self-in-yellow-green” w technice digital inkografia
– Jarosława Sankowskiego za pracę „Ulica południowa” – cyfrowy montaż

Jednocześnie Jury zakwalifikowało do wystawy pokonkursowej następujących autorów ( kolejność przypadkowa):
Iwona Trzcińska – Ostrów Wielkopolski
Jacek Boczar – Tychy
Michał Kupczyk – Janków Przygodzki
Tomasz Jaczewski – Warszawa
Adam Fleks – Gdańsk
Jakub Jaroszewicz – Białystok
Radosław Wróbel- Wrocław
Monika Cichoszewska – Zębice
Małgorzata Oleszkiewicz – Gdańsk
Edward Jastrzębski – Grudziądz
Maria Laskowska – Gdańsk
Wojciech Domagała – Kielce
Andrzej Wiktor – Warszawa
Arkadiusz Akki Kulasik – Leszno
Przemysław Kruk – Poraj
Andrzej Ziemkowski – Poznań
Lidia Misztal – Gdańsk
Andrzej Hajdasz – Poznań
Agnieszka Kot – Branice
Karol Szafran – Kraków
Krzysztof Strzoda – Katowice
Agnieszka Duszczak – Kalisz
Wojciech Kukuczka – Katowice
Jarosław Sankowski – Brzozów
Dorota Sankowska – Brzozów
Marcin Biegański Topola Wielka

Jury postanowiło nie zakwalifikować do wystawy pokonkursowej 29 prac 13 autorów.
Na tym protokół zakończono.

P.S
Załącznik do Protokołu

Ponieważ cztery wartościowe prace zostały odrzucone z przyczyn regulaminowych, Jury postanowiło włączyć je do Wystawy – prezentacji pokonkursowej jako tzw. „Salon Odrzuconych”.
Ta ewentualność, zdaniem Jury , powinna znaleźć swoje miejsce w Regulaminie Biennale REMIS. Jury zgłosiło tę propozycję jednogłośnie. Warunek zakwalifikowania prac do „Salonu Odrzuconych” jest tylko jeden – prace odrzucone muszą prezentować wysoki poziom artystyczny oraz techniczny. Nie zmienia to jednak faktu, że przestrzeganie regulaminu jest pierwszym i podstawowym obowiązkiem uczestników Biennale.