34. Międzynarodowy Przegląd Wszyscy Śpiewamy na Rockowo

REGULAMIN KONKURSU

 1. Przegląd Wszyscy Śpiewamy Na Rockowo jest konkursem otwartym, w którym mogą brać udział zespoły grające szeroko pojętą muzykę rockową, które zastosują się do postanowień niniejszego regulaminu.

 

 1. ORGANIZATOR
  Ostrowskie Centrum Kultury
  63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Wolności 2
  tel. 62 736 40 60 w.60
  www.ockostrow.pl,
  @: impresariat@ockostrow.pl
  @: wsnr@ockostrow.pl

 

 1. CZAS I MIEJSCE
  2 – 10 kwietnia 2022 – Ostrowskie Centrum Kultury, ul. Wolności 2

 

 1. CEL
  Celem konkursu jest:
  – prezentacja umiejętności warsztatowych i artystycznych młodych muzyków rockowych,
  – konfrontacja różnorodnych postaw twórczych.
  – inspirowanie do poszukiwań artystycznych,
  – wspieranie i weryfikacja młodych talentów,
  – umożliwienie młodym muzykom sprawdzenia swoich możliwości muzycznych i wokalnych na dużej scenie przed liczną publicznością,

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA
  Zgłaszający zobowiązani są do nadesłania na adres Organizatora  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 marca 2022 roku:
  a/ wypełnionej czytelnie Karty Zgłoszenia,
  b/ CD z nagranym 20 minutowym repertuarem własnym /dopuszcza się 1 covery/ , bądź link do hosta ze spakowanym uploadem mp3,
  c/ krótkiego bio i materiałów graficznych do promocji w mediach oraz prezentacji na ekranie LED (loga, etc.) – mailowo, bądź link do zasobów.
  Wymagane materiały należy przesłać na jeden z adresów podanych w pkt. 1 regulaminu.

 

 1. JURY
  Jury w składzie:
  Andrzej Dąbrowski (przewodniczący), Mariusz Czelny (Osterdam Records), Roman Lechowicz (Big Cyc, Czarno-Czarni), Marek Kurzawa (Prestige MJM),  Artur Obalski (Studio Play), Jarosław Wardawy (Gazeta Ostrowska, Strefa Kultury), Jakub Stasikowski (B6 – Laureat 33. WŚnR) oraz gość specjalny Marcin Bąkiewicz (Antyradio, Teraz Rock).- dokona oceny nadesłanego materiału muzycznego
  – zakwalifikuje zespoły do finału Przeglądu
  – przyzna nagrody i ewentualne wyróżnienia finałowe. Decyzja jury jest ostateczna.

 

Przegląd jest dwuetapowy

ETAP I

Praca jury – do dnia 26 marca 2022 roku – ocena i kwalifikacja do finału na podstawie nadesłanego materiału muzycznego.
Do finału zakwalifikowanych zostanie do 10 zespołów.
Informacje o wynikach pracy jury można uzyskać pod nr tel. 62 736 40 60 w. 60 od dnia 29 marca 2022. Lista zakwalifikowanych zespołów zostanie także zamieszczona na profilu Ostrowskiego Centrum Kultury.

 

ETAP II

Przesłuchania finałowe konkursu
– przesłuchania wszystkich zakwalifikowanych zespołów odbędą się w sobotę, 9 kwietnia 2022 na Dużej Scenie Ostrowskiego Centrum Kultury, ul. Wolności 2;
– zespoły zakwalifikowane do finału mają do dyspozycji 30 minut na scenie (w tym czas na rozstawienie sprzętu, soundcheck) w celu prezentacji swojego własnego programu muzycznego;
– kolejność finałowych prezentacji na scenie zostanie ustalona w drodze losowania;
Ogłoszenie werdyktu jury nastąpi po zakończeniu przesłuchań w sobotę 9 kwietnia 2022 na Małej Scenie OCK.
Przesłuchania konkursowe oraz ogłoszenie werdyktu może być transmitowane w mediach społecznościowych organizatora (Facebooku i Youtube Ostrowskiego Centrum Kultury).

 

 1. ORGANIZATOR ZAPEWNIA PODCZAS PRZESŁUCHAŃ FINAŁOWYCH:
  – przesłuchania zakwalifikowanych zespołów przez jury
  – backline (wzmacniacze gitarowe, wzmacniacz basowy, kompletny zestaw perkusyjny)
  – obsługę techniczną (światło, dźwięk, backline)

 

 1. NAGRODY
  Jury Konkursu przyzna zespołom nagrody
  Główna Nagroda – 2000,00zł, trzydniowa sesja nagraniowa w Studio Play oraz nagrody indywidualne poszczególnych jurorów.Nagrody zostaną przyznane wg. uznania jury. Decyzja jury jest ostateczna.
  Przyznana zostanie także Nagroda Specjalna od zespołu BIG CYC.Nagroda Publiczności – publiczność dokona wyboru zespołu w głosowaniu na specjalnych kuponach po zakończonych przesłuchaniach.

 

 1. WAŻNE TERMINY
  Do 19 marca – nadsyłanie zgłoszeń
  Do 26 marca – praca jury
  Od 29 marca – informacja o wynikach prac jury
  9 kwietnia – przesłuchania konkursowe, koncert laureata Nagrody Publiczności 33. WŚnR

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  a/ Uczestnicy zgłaszający swój udział w Przeglądzie wyrażają zgodę na powierzenie Organizatorowi prawa do nieodpłatnej rejestracji i transmisji oraz wykorzystania ich utworów w celu publikacji w mediach oraz na okolicznościowym wydawnictwie muzycznym, co potwierdzają własnoręcznym podpisem każdego z członków zespołu.
  b/ Wszyscy uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt
  c/ Wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do Finału Przeglądu otrzymują bezpłatne wejściówki na koncerty i imprezy towarzyszące Przeglądowi (dotyczy tylko członków zespołu)
  d/ Na podstawie art. 37.7 RODO informujemy że Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Adam Korzuch,mail: korzuch@infoic.pl                                                                       UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy do 19 marca 2022

wsnr2022_kartazgloszeniowa

wsnr2022_regulamin_v1

wsnr2022_program