Werdykt XII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „ Struna Orficka” im. Wojciecha Bąka 2017

Ostrów Wielkopolski, 20.08.2017 25 Festiwal „Wszystko jest Poezją” XII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Struna Orficka” im. Wojciecha Bąka Ostrów Wielkopolski 2017 WERDYKT JURY KONKURSOWEGO Jury XII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Struna Orficka” 2017 w składzie: Witold Banach, Wojciech Gawłowski (przewodniczący), Wojciech Kass, Krzysztof Kuczkowski poddało ocenie 207 zestawów wierszy nadesłanych z całego …

XII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Struna Orficka” im. Wojciecha Bąka 2017

Organizatorem Konkursu jest Ostrowskie Centrum Kultury współorganizatorem Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Patronat prasowy sprawuje dwumiesięcznik literacki  TOPOS w Sopocie   WARUNKI UCZESTNICTWA: w konkursie mogą brać  udział osoby, które ukończyły 18 lat niezależnie od przynależności do związków i stowarzyszeń twórczych, na konkurs należy nadesłać zestaw trzech wierszy, niepublikowanych (w tym …