Wynajem pomieszczeń

§ 1. Ustala się wysokość opłat za wynajem pomieszczeń w Ostrowskim Centrum Kultury: Agencje i impresariaty artystyczne i inne podmioty prowadzące komercyjne działania impresaryjne takie jak: koncerty, spektakle teatralne, balet, operetki, konferencje, wykłady, spotkania, szkolenia, kursy, itp.:   Lp. Rodzaj pomieszczenia Cena netto w tym uwagi sala dźwięk światło ekran …

Plakatowanie

Regulamin „Reklama na słupach” na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Ostrowskie Centrum Kultury jest administratorem wszystkich słupów ogłoszeniowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego i jedynym podmiotem uprawnionym do wykonywania usługi „reklama na słupach” i pobierania za tę usługę opłat. Sposób realizowania usługi określa niniejszy regulamin. Słupy ogłoszeniowe administrowane przez Ostrowskie Centrum Kultury …

32. Międzynarodowy Przegląd Wszyscy Śpiewamy na Rockowo

32. Międzynarodowy Przegląd Wszyscy Śpiewamy Na Rockowo jest konkursem otwartym, w którym mogą brać udział zespoły grające szeroko pojętą muzykę rockową, które zastosują się do postanowień niniejszego regulaminu. Regulamin: https://drive.google.com/open?id=1kthmQgnSJW3jobOJSrOpA9MMznuacQcm Karta zgłoszenia: https://drive.google.com/open?id=1dr2zYbpKZFgIh9taVSYH1s9HaATiPlca W tegorocznym programie Przeglądu oprócz przesłuchań finałowych zakwalifikowanych zespołów muzycznych, odbędą się warsztaty prowadzone przez Leszka Biolika, spotkanie …

33. Międzynarodowy Przegląd Wszyscy Śpiewamy na Rockowo

33. Międzynarodowy Przegląd Wszyscy Śpiewamy Na Rockowo jest konkursem otwartym, w którym mogą brać udział zespoły grające szeroko pojętą muzykę rockową, które zastosują się do postanowień niniejszego regulaminu. Orgnizator: Ostrowskie Centrum Kultury 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Wolności 2 tel. 62 736 40 60 w.60 www.ockostrow.pl @: impresariat@ockostrow.pl @: wsnr@ockostrow.pl   Załączniki: …

31. Międzynarodowy Przegląd Wszyscy Śpiewamy na Rockowo

31. Międzynarodowy Przegląd Wszyscy Śpiewamy Na Rockowo jest konkursem otwartym, w którym mogą brać udział zespoły grające szeroko pojętą muzykę rockową, które zastosują się do postanowień niniejszego regulaminu. W tegorocznym programie Przeglądu oprócz przesłuchań finałowych zakwalifikowanych zespołów muzycznych, odbędą się warsztaty prowadzone przez Michała Grymuzę i Tomasza Andrzejewskiego, koncerty Laureata, …

Werdykt XIV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „ Struna Orficka” im. Wojciecha Bąka 2019

XIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki STRUNA ORFICKA im. Wojciecha Bąka   Werdykt Jury: Jury konkursowe w składzie: Witold Banach, Przemysław Dakowicz, Wojciech Gawłowski (przewodniczący) po zapoznaniu się z 198  zestawami wierszy nadesłanymi z całego kraju przyznało następujące nagrody i wyróżnienia: NAGRODA GŁÓWNA – 2500 zł  – za zestaw wierszy pod godłem „liv”[72] …

XIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki STRUNA ORFICKA 2019

XIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Struna Orficka” im. Wojciecha Bąka Ostrów Wielkopolski 2019 Organizatorem Konkursu jest Ostrowskie Centrum Kultury Patronat prasowy sprawuje dwumiesięcznik literacki  TOPOS w Sopocie   WARUNKI UCZESTNICTWA: 1. w konkursie  mogą brać  udział osoby, które ukończyły 18 lat niezależnie od przynależności do związków i stowarzyszeń twórczych, 2. na …

22. REMIS 2019 werdykt jury

PROTOKÓŁ z posiedzenia Jury 22. Biennale Fotografii w Technikach Szlachetnych i Cyfrowym Przetwarzaniu Obrazu REMIS Jury w składzie: Mariusz Hertmann (przewodniczący) Janusz Jurek Andrzej Staszok Maria Szeląg Krzysztof Szymoniak stwierdziło, że na Biennale nadesłano 131 prac, w tym 72 prace w zestawach, 25 autorów. Po zapoznaniu się z pracami Jury …

Werdykt XIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „ Struna Orficka” im. Wojciecha Bąka 2018

Ostrów Wielkopolski, 03.09.2018 r.   26 Festiwal  „Wszystko jest Poezją” XIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Struna Orficka” Wojciecha Bąka Ostrów Wielkopolski 2018   WERDYKT JURY KONKURSOWEGO XIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Struna Orficka” 2018 obradującego w składzie: Witold Banach, Przemysław Dakowicz, Wojciech Gawłowski (przewodniczący). Jury poddało ocenie 144 zestawy wierszy nadesłanych z …

XIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Struna Orficka” im. Wojciecha Bąka 2018

Organizatorem Konkursu jest Ostrowskie Centrum Kultury Patronat prasowy sprawuje dwumiesięcznik literacki  TOPOS w Sopocie   WARUNKI UCZESTNICTWA: 1. w konkursie mogą brać  udział osoby, które ukończyły 18 lat niezależnie od przynależności do związków i stowarzyszeń twórczych, 2. na konkurs należy nadesłać zestaw trzech wierszy, niepublikowanych (w tym w internecie) oraz …