Werdykt XII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „ Struna Orficka” im. Wojciecha Bąka 2017

Ostrów Wielkopolski, 20.08.2017

25 Festiwal „Wszystko jest Poezją”
XII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Struna Orficka” im. Wojciecha Bąka
Ostrów Wielkopolski 2017

WERDYKT JURY KONKURSOWEGO Jury XII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Struna Orficka” 2017 w składzie:
Witold Banach,
Wojciech Gawłowski (przewodniczący),
Wojciech Kass,
Krzysztof Kuczkowski

poddało ocenie 207 zestawów wierszy nadesłanych z całego kraju. Po licznych konsultacjach i dyskusjach przyznano:

I Nagrodę Dyrektora Ostrowskiego Centrum Kultury w wysokości 2000 zł
Jakubowi Boguckiemu z Wrocławia, godło „Kastaniet”
, za zestaw wierszy

II Nagrodę Dyrektora Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w wysokości 1200 zł
Ałgaji Janczak z Warszawy, godło „Pszczoły niewidzialnego”
, za zestaw wierszy

III  Nagrodę  Dyrektora Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w wysokości 800 zł
Arturowi Śliwińskiemu z Warszawy, godło „Fryderyk”
, za zestaw wierszy.

 

WYRÓŻNIENIA DRUKIEM NA ŁAMACH „TOPOSU” wybranych tekstów z wyróżnionych  poniżej zestawów:
Annie Piliszewskiej, godło „Szlachar” z Wieliczki;
Bogdanowi Nowickiemu, godło „Eneagram” z Zabrza
(Wiersz „Riposta”)
Katarzynie Justynie Zychli, godło „Kamienny Pinokio” z Żar (wiersz „Syn”)

 

Jury
Przewodniczący: Wojciech Gawłowski (-)
Witold Banach (-)
Wojciech Kass (-)
Krzysztof Kuczkowski(-)