Plakatowanie

Regulamin „Reklama na s艂upach” na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
Ostrowskie Centrum Kultury jest administratorem wszystkich s艂up贸w og艂oszeniowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego i jedynym podmiotem uprawnionym do wykonywania us艂ugi „reklama na s艂upach” i pobierania za t臋 us艂ug臋 op艂at. Spos贸b realizowania us艂ugi okre艣la niniejszy regulamin.

 1. S艂upy og艂oszeniowe administrowane przez Ostrowskie Centrum Kultury s膮 oznakowane tabliczkami z napisem informuj膮cym o administratorze.
 2. Ekspozycji na s艂upach dokonuje si臋 po uzgodnieniu zlecenia us艂ugi z Ostrowskim Centrum Kultury a w szczeg贸lno艣ci okre艣leniu:
  a. Ilo艣ci s艂up贸w, na kt贸rych maj膮 by膰 eksponowane plakaty
  b. Ilo艣膰 plakat贸w przeznaczonych do ekspozycji
  c. Czas i termin ekspozycji
 3. Us艂uga plakatowania jest p艂atna. Wysoko艣膰 op艂at okre艣la cennik.
 4. Wykonywanie us艂ugi plakatowania odbywa si臋 w 艣rody ka偶dego tygodnia.
 5. Mo偶liwe jest wykonanie us艂ugi w trybie ekspresowym je艣li zlecenie dotyczy膰 b臋dzie innego dnia ni偶 ustalona regulaminowo 艣roda.
 6. Op艂at臋 za wykonanie us艂ugi w trybie ekspresowym okre艣la cennik us艂ugi ekspresowej.
 7. Zleceniodawca dostarcza plakaty do Ostrowskiego Centrum Kultury najp贸藕niej do wtorku a w przypadku us艂ugi ekspresowej najp贸藕niej na 24 godziny przed jej wykonaniem.
 8. Us艂uga plakatowania przyjmowana jest ka偶dorazowo wg kolejno艣ci zg艂oszenia.
 9. Plakaty wyklejane s膮 w ci膮gu jednego dnia. W przypadku wyst膮pienia przyczyn obiektywnych, niezale偶nych np. du偶a ilo艣膰 zlece艅, z艂e warunki atmosferyczne, termin wykonania us艂ugi mo偶e ulec wyd艂u偶eniu.
 10. Minimalny czas ekspozycji to 7 dni.
 11. W przypadku ekspozycji d艂u偶szej ni偶 7 dni, zleceniodawca winien dostarczy膰 wi臋ksz膮 ilo艣膰 plakat贸w ni偶 wynika ze zlecenia , w celu zapewnienia ci膮g艂o艣ci ekspozycji. Za dodatkowe plakaty nie b臋dzie pobierana dodatkowa op艂ata.
 12. O usytuowaniu plakat贸w na s艂upie decyduje administrator
 13. W ramach gwarancji starannego wykonania us艂ugi Ostrowskie Centrum Kultury zobowi膮zuje si臋 do wymiany 鈥 bezp艂atnego ponownego wyklejenia uszkodzonych plakat贸w podczas najbli偶szego, nast臋pnego plakatowania.
 14. Ostrowskie Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialno艣ci za:
  a. odbarwienia lub inne zniekszta艂cenia i wady dostarczonych plakat贸w powsta艂e w druku
  b. naruszenie praw os贸b trzecich wynikaj膮cych z tre艣ci formy plakatu
 15. Za tre艣膰 i form臋 plakatu odpowiada zleceniodawca.
 16. Ostrowskie Centrum Kultury w przypadku braku miejsca ekspozycyjnego na s艂upach og艂oszeniowych w terminie podanym przez zleceniodawc臋 mo偶e odm贸wi膰 przyj臋cia zlecenia i zaproponowa膰 wykonanie us艂ugi w innym terminie.
 17. Samowolne rozklejanie plakat贸w na s艂upach og艂oszeniowych jest zabronione .
 18. Stwierdzone przypadki samowolnego rozklejania plakat贸w b臋d膮 ka偶dorazowo usuwane i zg艂aszane w艂a艣ciwym s艂u偶bom miejskim do dalszego post臋powania administracyjnego.
 19. Plakaty niewykorzystane, pozostawione przez zleceniodawc臋 i nie odebrane w ci膮gu 3 dni od dnia zako艅czenia ekspozycji przechodz膮 na w艂asno艣膰 OCK
 20. Wszelkie reklamacje przyjmowane tylko w czasie trwania zleconej ekspozycji.
 21. Cennik stanowi integraln膮 cz臋艣膰 niniejszego regulaminu
 22. Regulamin „Reklama na s艂upach” i cennik obowi膮zuj膮 od dnia 1 lutego 2018

Zlecenie plakatowania

Wykaz s艂up贸w og艂oszeniowych

Cennik