Pracownie OCK 2022/2023

>>>PRACOWNIE PLASTYCZNE: ARTYSTYCZNY WEHIKUŁ / 6-8 lat / instruktor: Anna Wikło SZTUKA W BUDOWIE / 9-11 lat / instruktor: Anna Wikło ARTREPUBLIKA / 12 – 16 lat / instruktor: Anna Wikło spotkanie organizacyjne CZ / 15 września / 19:00 W BARW KRĘGU młodzieżowa grupa plastyczna / instruktor: Barbara Zabłocka spotkania …

Turniej Jednego Wiersza 2021

Regulamin Turnieju Jednego Wiersza’2021 Turniej Jednego Wiersza’2021 odbywa się w sobotę, 2 października 2021 o godz.11.00 na Małej Scenie w Ostrowskim Centrum Kultury, w ramach 29. Festiwalu „Wszystko jest Poezją”, organizowanego przez Ostrowskie Centrum Kultury w Ostrowie Wielkopolskim.   Adres organizatora: Ostrowskie Centrum Kultury, ul. Wolności 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski …

Werdykt XVI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Struna Orficka” im. Wojciecha Bąka 2021

XVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki STRUNA ORFICKA im. Wojciecha Bąka Ostrów Wielkopolski 2021 Werdykt Jury Jury XVI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego STRUNA ORFICKA im. Wojciecha Bąka, w składzie: Witold Banach, Przemysław Dakowicz, Wojciech Gawłowski (przewodniczący Jury), po zapoznaniu się ze 189 zestawami konkursowymi, postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia: I nagroda 2000 zł …

Kulturalne lato w mieście

KULTURALNE LATO W MIEŚCIE CZERWIEC-LIPIEC 2021 26.06. / 20:00 / SOUND’N’GRACE / Rynek 27.06. / 15:00 / BOGUSŁAW MORKA / Konkatedra 2.07. / 20:00 / PATRYK PIETRZAK / Amfiteatr 3.07. / 16:00 / GRUPA BALETOWA GWIAZDA / Deptak 9.07. / 20:00 / MUCHY / Amfiteatr 16.07. / 20:00 /  RASM …

JAKUB GODZISZEWSKI | Gabinet orientalny

    Urodzony w roku 1989. Ostrowianin. Absolwent Malarstwa (2012) oraz Edukacji Artystycznej w zakresie Sztuk Plastycznych (2014) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziale Pedagogiczno–Artystycznym w Kaliszu (Magister Sztuki). Wielokrotny stypendysta Rektora UAM. W latach 2015 oraz 2018 roku wyróżniony tytułem Osobowości Ostrowskiej Kultury. W 2020 roku uhonorowany …

GRAND PRIX KOMEDA

9. Grand Prix Komeda. Festiwal Filmowy im. Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim Ostrowskie Centrum Kultury: piątek, 27 listopada 19.30 – Spotkanie z Małgorzatą Kożuchowską, jurorką GPK, oraz bohaterką książki Łukasza Maciejewskiego „Aktorki. Odkrycia” | online sobota, 28 listopada 19.00 – Wręczenie nagród: Grand Prix Komeda dla kompozytora najciekawszej muzyki do filmu …

#ZOSTANWDOMU i lepiej napisz lepiej

Konkurs literacki LEPIEJ NAPISZ LEPIEJ! odbywa się w Ostrowskim Centrum Kultury
w ramach działań pn. ZARAŻAMY KULTURĄ #zarazamykultura
od 3 kwietnia do 30 kwietnia 2020 

 

Adres organizatora:
Ostrowskie Centrum Kultury, ul. Wolności 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski
www.ockostrow.pl

 

Cele  Konkursu:
Celem Konkursu jest animowanie ruchu literackiego i promowanie aktywnych postaw twórczych.

Zasady udziału:
1.KONKURS LEPIEJ NAPISZ LEPIEJ! jest konkursem otwartym, skierowanym do miłośników literatury.
2.Uczestnikami KONKURSU może być młodzież szkół ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe, które zastosują się do postanowień niniejszego regulaminu.
3.Każdy uczestnik konkursu zgłasza swój udział na karcie zgłoszenia, do której dołącza 5-10 autorskich utworów o dowolnej tematyce w formie lepieja*, nigdzie dotąd niepublikowanych. Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do 30 kwietnia 2020
Zgłoszenia można nadsyłać pocztą elektroniczną na adres:synagoga@ockostrow.pl
4. Ogłoszenie werdyktu Jury nastąpi po zakończonych obradach Jury – 4 maja 2020 r. na naszej stronie www oraz fb Ostrowskiego Centrum Kultury. Uroczyste wręczenie nagród rzeczowych i dyplomów wszystkim uczestnikom odbędzie się w najbliższym możliwym terminie na kolejnym wieczorze działań artystycznych SZUFLADA. O dokładnym terminie spotkania – powiadomimy wszystkich zainteresowanych.

Utwory nagrodzone w konkursie – za zgodą autorów – znajdą się w antologii SZUFLADA 17. – za rok 2020.

Jury:
Organizator powoła kompetentne Jury, które po zapoznaniu się z nadesłanymi na konkurs wierszami, dokona oceny merytorycznej dzieł i przyzna nagrody oraz wyróżnienia.
Utwory z błędami ortograficznymi, gramatycznymi oraz noszące znamiona plagiatu nie będą oceniane.


Nagrody:
Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowy dyplom uczestnictwa.
Jury przyzna Nagrody oraz wyróżnienia. Będą to nagrody rzeczowe.

Postanowienia końcowe:

  1. Kwestie sporne, nie objęte regulaminem lub wymagające dodatkowych interpretacji rozstrzygać będzie Organizator.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnych publikacji w mediach wszystkich prezentacji artystycznych biorących udział w KONKURSIE – w celach promocyjnych.

*LEPIEJ inaczej lepiuch – krótki, jednozdaniowy, często nonsensowny, groteskowy wierszyk, standardowo składający się z dwóch wersów. Wynalezienie tej formy przypisuje się Wisławie Szymborskiej, natomiast nazwę temu gatunkowi nadał jej sekretarz Michał Rusinek. Pierwszy wers lepieja zazwyczaj opisuje jakieś bardzo przykre w skutkach zdarzenie, drugi natomiast stwierdza, że jest ono i tak lepsze od czegoś (pozornie) nieszkodliwego. Typowy przykład (autorstwa Wisławy Szymborskiej): „Lepszy piorun na Nosalu, niż pulpety w tym lokalu.” Pierwszy wers zaczyna się słowem „Lepiej”, a drugi „niż lub „niźli”. Standardowo, każda z obu linijek lepieja zawiera 8 sylab.

Lepiej jako forma literacka wyewoluował do porównywania dwóch opcji niezwiązanych z jedzeniem czy ofertą kulinarną. Lepieje stały się formą gry słownej i improwizacji satyryczno-poetyckiej, do której serdeczne Państwa zapraszamy!

 

LEPIEJ karta zgłoszenia 

LEPIEJ karta zgłoszenia doc