Wynajem pomieszczeń

§ 1. Ustala się wysokość opłat za wynajem pomieszczeń w Ostrowskim Centrum Kultury: Agencje i impresariaty artystyczne i inne podmioty prowadzące komercyjne działania impresaryjne takie jak: koncerty, spektakle teatralne, balet, operetki, konferencje, wykłady, spotkania, szkolenia, kursy, itp.:   Lp. Rodzaj pomieszczenia Cena netto w tym uwagi sala dźwięk światło ekran …

Plakatowanie

Regulamin „Reklama na słupach” na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Ostrowskie Centrum Kultury jest administratorem wszystkich słupów ogłoszeniowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego i jedynym podmiotem uprawnionym do wykonywania usługi „reklama na słupach” i pobierania za tę usługę opłat. Sposób realizowania usługi określa niniejszy regulamin. Słupy ogłoszeniowe administrowane przez Ostrowskie Centrum Kultury …