Krajobraz Sztuki Niedorosłej | Osobowości

Prezentacja dziecięcych i młodzieżowych pracowni plastycznych OCK 2019/2020 Artystyczny Wehikuł, Sztuka w budowie, Art’republika pod kierunkiem art. plast. Anny WIKŁO.
Autorką pracy wykorzystanej do plakatu jest Eliza MENTEL.wernisaż

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”