Werdykt Jury TURNIEJU JEDNEGO WIERSZA 2020

Werdykt Jury
TURNIEJU JEDNEGO WIERSZA
przy 28. Festiwalu WSZYSTKO JEST POEZJĄ 2020

Jury konkursowe w składzie: dr Tomasz Gruchot (przewodniczący jury), Aleksandra Kiełb-Szawuła, Paweł Marciszewski, Małgorzata Przeniczna (sekretarz jury), po zapoznaniu się z nadesłanymi na konkurs 13 wierszami, postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

I NAGRODA – EUGENIA ZAWIDZKA za wiersz Kobieta w czerni

Kobieta
w czerni
układa białe bukiety
noc
spłynęła w kroplach deszczu
długa jak wieczność

II NAGRODA – WIKTORIA MISIAK za wiersz kluczyk
III NAGRODA – ELŻBIETA MIKOŁAJCZYK za wiersz Twórcom

Równorzędne wyróżnienia otrzymują:
IRENA TRESKA – za wiersz Spojrzenie…
MILENA BĄKOWSKA – za wiersz Podróż
KAJA MĄDRZAK – za wiersz 6:00
JOLANTA ZEMŁA – za wiersz wOman zły

Jury dziękuje i gratuluje wszystkim Uczestnikom Turnieju.