JAKUB GODZISZEWSKI | Gabinet orientalny | wernisaż

Data: czwartek, 24.06.2021, godz. 18:00
Miejsce: Forum Synagoga


Urodzony w roku 1989. Ostrowianin. Absolwent Malarstwa (2012) oraz Edukacji Artystycznej w zakresie Sztuk Plastycznych (2014) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziale Pedagogiczno–Artystycznym w Kaliszu (Magister Sztuki). Wielokrotny stypendysta Rektora UAM.
W latach 2015 oraz 2018 roku wyróżniony tytułem Osobowości Ostrowskiej Kultury. W 2020 roku uhonorowany Laurem Kultury przez Starostę rodzinnego miasta.

Zajmuje się malarstwem, rysunkiem oraz pozłotnictwem płatkowym. Pociąga go temat kondycji człowieka oraz estetyka ludzkiego ciała. W poszukiwaniu inspiracji sięga też do świata przyrody, balansując między jawą, a snem. Czerpie ze zdobyczy warsztatowych dawnych mistrzów praktykując żmudne i czasochłonne malarstwo laserunkowe, sfumato, nierzadko uzupełniane płatkami metali szlachetnych i półszlachetnych. Laureat nagród, autor wystaw indywidualnych oraz uczestnik wielu zbiorowych w kraju oraz poza jego granicami, m.in.: w USA, Szwajcarii, Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, Białorusi czy Włoszech.

 

Na próżno szukać tu dokumentalistycznej wierności przedstawienia sytuacji i ludzi. Cykl orientalny to subiektywne spojrzenie oparte na zakorzenionych europejskich wyobrażeniach Dalekiego Wschodu. Orient widziany przez pryzmat zachwytu nad artefaktami – śladami człowieka z odległych miejsc i czasów.
Przefiltrowana przez oko malarza egzotyczna estetyka staje się pretekstem do budowy autonomicznej wizji rzeczywistości oswobodzonej z ram czasowych. Autor poszukuje w niej głównie uniwersalnych pierwiastków piękna człowieka – zarówno w wymiarze cielesnym, jak i niematerialnym – dotykając jego sfery emocji, relacji zaklętych w gest, pozę, symbol.