LITERATURA… | Piosenka w poezji – poezja w piosence

Data: czwartek, 15.07.2021, godz. 19:00
Miejsce: Forum Synagoga


LITERATURA JEST ZAWSZE NA MIEJSCU. 
PIOSENKA W POEZJI – POEZJA W PIOSENCE wykład prof. UAM dr hab. Piotra Łuszczykiewicza

prof. UAM dr hab. PIOTR ŁUSZCZYKIEWICZ – odbył studia magisterskie filologii polskiej na Uniwersytecie Łódzkim w Łodzi oraz studia doktoranckie w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Obronił rozprawę doktorską O poezji miłosnej Stanisława Grochowiaka. (Studium z poetyki współczesnego erotyku). Po studiach doktoranckich uzupełniał wykształcenie m.in. w Akademii Wiedzy i Literatury w Moguncji oraz w Niemieckim Instytucie Polskim w Darmstadt. Od 1992 roku pracuje w UAM w Poznaniu, gdzie habilitował się na podstawie dysertacji Piosenka w poezji pokolenia ery transformacji 1984-2009. Przez ponad 20 lat był kierownikiem Studium Filologii Polskiej w Kaliszu. Od 2016 pełni funkcję dziekana Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu oraz kierownika Zakładu Studiów Polonistycznych i Komunikacji Medialnej. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Wydał sześć książek i trzy publikacje arkuszowe. Ogłosił kilkadziesiąt artykułów naukowych i kilkaset recenzji w prasie polskiej i zagranicznej. Prowadzi zajęcia z zakresu teorii literatury, historii współczesnej literatury polskiej i sztuki komunikowania. Otrzymał m.in. honorową odznakę Zasłużony dla Miasta Kalisza oraz odznakę Zasłużony dla Kolarstwa Polskiego.

Spotkanie prowadzi: Aleksandra Kiełb-Szawuła