LITERATURA… | Różewicz, czyli sztuka spójności

Data: czwartek, 08.07.2021, godz. 19:00
Miejsce: Forum Synagoga


LITERATURA JEST ZAWSZE NA MIEJSCU.
RÓŻEWICZ, CZYLI SZTUKA SPÓJNOŚCI spotkanie z dr Tomaszem Gruchotem

dr TOMASZ GRUCHOT – Absolwent UAM w Poznaniu, historyk literatury i krytyk literacki. Autor książki Wyrazić niewyrażalne. O polskiej poezji metafizycznej po drugiej wojnie światowej (2006), publikował również w pracach zbiorowych, m.in. Śladami człowieka książkowego (1997), Twórczość Bolesława Leśmiana. Studia i szkice (2000), Potęga smaku w czasach niesmaku. Studia i szkice o twórczości Zbigniewa Herberta (2007), w czasopismach literackich i społeczno-kulturalnych; redagował ostrowskie „Fakty Ostrowskie” Magazyn Społeczno-Kulturalny. Członek Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego.

TADEUSZ RÓŻEWICZ – patron literacki roku 2021
Wybitny polski poeta, dramaturg, prozaik i scenarzysta, głęboko związany z losem pokolenia wojennego, baczny obserwator życia codziennego, społecznego i politycznego. Nieobojętny, pełen czułości dla świata, i empatii dla szarego człowieka – bohatera. Poprzez nową poetycką formę precyzyjnie definiował kryzys współczesnego świata jak i rozdarcie współczesnego człowieka. Filozoficzna i egzystencjalna głębia obecna w twórczości Różewicza ma charakter uniwersalny, dzięki czemu nie tylko trafia do odbiorców z całego świata, ale jeszcze długo będzie oddziaływać na współczesną literaturę polską. W tym roku przypada 100. rocznica urodzin Różewicza.

 

Spotkanie prowadzi: Aleksandra Kiełb-Szawuła