LITERATURA… | Zły – superpowieść kryminalna Leopolda Tyrmanda

Data: czwartek, 01.07.2021, godz. 19:00
Miejsce: Forum Synagoga


LITERATURA JEST ZAWSZE NA MIEJSCU.
ZŁY – SUPERPOWIEŚĆ KRYMINALNA LEOPOLDA TYRMANDA wykład z prof. UAM dr hab. Kornelii Ćwiklak


prof. UAM dr hab. KORNELIA ĆWIKLAK – Literaturoznawczyni, profesor na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Poznaniu. Autorka 2 monografii i ok. 60 artykułów naukowych, a ponadto przekładów oraz recenzji tekstów naukowych i literackich; redaktorka prac zbiorowych. Polonistka i germanistka, stopień doktora nauk humanistycznych otrzymała na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM na podstawie rozprawy pt. Bliscy nieznajomi. Górnośląskie pogranicze w polskiej i niemieckiej prozie współczesnej (Universitas, Kraków 2013). Habilitację uzyskała w 2019 roku (Literackie podróże do Polski i Niemiec. Studia imagologiczne, Poznań 2019). Zajmuje się polsko-niemieckimi relacjami w literaturze współczesnej, badaniami komparatystycznymi oraz postkolonialnymi. Uczestniczka międzynarodowych i krajowych projektów badawczych oraz konferencji. Organizatorka i współorganizatorka 6 konferencji naukowych. W 2000 roku stypendystka Fundacji Janineum w Wiedniu. W 2010 prowadziła zajęcia na Université libre de Bruxelles. Laureatka indywidualnych nagród za osiągnięcia w pracy naukowej. Prowadzi zajęcia z teorii literatury, historii literatury polskiej XX wieku, literatury powszechnej oraz literatury dla dzieci. Wiceprezes Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego (od 2008), organizuje wykłady otwarte.

LEOPOLD TYRMAND – patron literacki roku 2020
Prozaik, dziennikarz, publicysta i krytyk muzyczny, był symbolem buntu przeciw odgórnie narzuconym wartościom, nakazom i zakazom. Przeszedł do legendy jako zajadły i nieugięty wróg nowego ładu i miłośnik jazzu w czasach, gdy granie i słuchanie tego gatunku muzyki było niemal aktem wywrotowym. Zły to tytuł najgłośniejszej książki L. Tyrmanda – powieści łotrzykowskiej napisanej w dobie obowiązywania socrealistycznych kanonów sztuki i literatury.

Spotkanie prowadzi: Aleksandra Kiełb-Szawuła