Związek Filatelistów

Koło Polskiego Związku Filatelistów w Ostrowie Wielkopolskim.
Spotkania umożliwiają omówienie isteresujących wiadomości dziedziny filatelistyki, zamieszczone w miesięczniku „Filatelista”. Współpracujemy z Młodziezowym Kołem Filatelistycznmym utworzonym przy Szkole Podstawowej nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim.
Ważnym tematem spotkań jest ocena wydawnictw pocztowych.

Osobom niezwiązanym z filatelistyką udzielamy informacji, by bliżej zapoznać się z wartością swich znaczków pozostawionych w rodzinnych pamiątkach.
Spotkania: czwartek 17.00-18.00