Związek Filatelistów

Koło Polskiego Związku Filatelistów w Ostrowie Wielkopolskim.
Spotkania umożliwiają omówienie interesujących wiadomości dziedziny filatelistyki, zamieszczone w miesięczniku „Filatelista”. Ważnym tematem spotkań jest ocena wydawnictw pocztowych.

Osobom niezwiązanym z filatelistyką udzielamy informacji, by bliżej zapoznać się z wartością swoich znaczków pozostawionych w rodzinnych pamiątkach.