WERDYKT KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NIEBANALNA FOTOGRAFIA

Werdykt jury Dnia 12 sierpnia 2020 roku na stronie internetowej oraz na Facebooku Ostrowskiego Centrum Kultury został ogłoszony konkurs fotograficzny organizowany przez Ostrowskie Centrum Kultury. Konkurs miał na celu: promowanie fotografii, rozwijanie kreatywności oraz nietuzinkowego spojrzenia. Na konkurs wpłynęło 18 prac. Przy wyborze prac jury kierowało się następującymi kryteriami: zgodnością …

Werdykt XV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Struna Orficka” im. Wojciecha Bąka 2020

XV Ogólnopolski Konkurs Poetycki STRUNA ORFICKA im. Wojciecha Bąka Werdykt Jury: Jury konkursowe w składzie: Witold Banach, Przemysław Dakowicz, Wojciech Gawłowski (przewodniczący) po zapoznaniu się ze 169 zestawami konkursowymi, postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia: I NAGRODA 1500 zł – za zestaw wierszy pod godłem Guarana EWELINA KUŚKA z Jastrzębia …

NIEBANALNA FOTOGRAFIA

Ogłaszamy konkurs! NIEBANALNA FOTOGRAFIA, czyli fotograficzny konkurs na zdjęcie z wakacji. 1. Nie oczekujemy romantycznych zachodów słońca, krajobrazów z folderów reklamowych. 2. Przyślij zdjęcie wyjątkowe, szczególne, oryginalne, w wakacyjnym klimacie, zapis letnich chwil. 3. Każdy autor może nadesłać tylko jedno zdjęcie. 4. Zdjęcie w formacie: *jpg, 2000 pikseli (w dłuższym …

Turniej Jednego Wiersza 2020

Regulamin Turnieju Jednego Wiersza’2020 Turniej Jednego Wiersza’2020 odbywa się w sobotę, 3 października 2020 r. o godz.11.00 na Małej Scenie w Ostrowskim Centrum Kultury, w ramach 28 Festiwalu „Wszystko jest Poezją”, organizowanego przez Ostrowskie Centrum Kultury w Ostrowie Wielkopolskim.   Adres organizatora: Ostrowskie Centrum Kultury, ul. Wolności 2, 63-400 Ostrów …

Werdykt Konkursu Literackiego LEPIEJ NAPISZ LEPIEJ! ‘2020 w ramach projektu #zarazamykultura

Werdykt jury Konkursu Literackiego LEPIEJ NAPISZ LEPIEJ! ‘2020 w ramach akcji ZARAŻAMY KULTURĄ   Jury  w składzie: Katarzyna Szóstak, dr Tomasz Gruchot (przewodniczący) i Aleksandra Kiełb-Szawuła, po zapoznaniu się z 15–ma nadesłanymi zestawami konkursowymi, postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:   I NAGRODĘ  – za zestaw otrzymuje MAREK TACZAŁA z …

Werdykt Konkursu Plastycznego „Architektura ostrowskiej kultury” w ramach projektu #zarazamykultura

Dnia 1 kwietnia 2020 roku na stronie internetowej oraz na Facebooku Ostrowskiego Centrum Kultury został ogłoszony konkurs plastyczny organizowany przez Ostrowskie Centrum Kultury w ramach akcji #zarazamykultutra. Konkurs adresowano do dzieci i młodzieży w wieku 4-18 lat. Konkurs miał na celu przybliżyć uczestnikom różnorodność architektoniczną jaką prezentują budynki Ostrowskiego Centrum …

#ZOSTANWDOMU i lepiej napisz lepiej

Konkurs literacki LEPIEJ NAPISZ LEPIEJ! odbywa się w Ostrowskim Centrum Kultury
w ramach działań pn. ZARAŻAMY KULTURĄ #zarazamykultura
od 3 kwietnia do 30 kwietnia 2020 

 

Adres organizatora:
Ostrowskie Centrum Kultury, ul. Wolności 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski
www.ockostrow.pl

 

Cele  Konkursu:
Celem Konkursu jest animowanie ruchu literackiego i promowanie aktywnych postaw twórczych.

Zasady udziału:
1.KONKURS LEPIEJ NAPISZ LEPIEJ! jest konkursem otwartym, skierowanym do miłośników literatury.
2.Uczestnikami KONKURSU może być młodzież szkół ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe, które zastosują się do postanowień niniejszego regulaminu.
3.Każdy uczestnik konkursu zgłasza swój udział na karcie zgłoszenia, do której dołącza 5-10 autorskich utworów o dowolnej tematyce w formie lepieja*, nigdzie dotąd niepublikowanych. Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do 30 kwietnia 2020
Zgłoszenia można nadsyłać pocztą elektroniczną na adres:synagoga@ockostrow.pl
4. Ogłoszenie werdyktu Jury nastąpi po zakończonych obradach Jury – 4 maja 2020 r. na naszej stronie www oraz fb Ostrowskiego Centrum Kultury. Uroczyste wręczenie nagród rzeczowych i dyplomów wszystkim uczestnikom odbędzie się w najbliższym możliwym terminie na kolejnym wieczorze działań artystycznych SZUFLADA. O dokładnym terminie spotkania – powiadomimy wszystkich zainteresowanych.

Utwory nagrodzone w konkursie – za zgodą autorów – znajdą się w antologii SZUFLADA 17. – za rok 2020.

Jury:
Organizator powoła kompetentne Jury, które po zapoznaniu się z nadesłanymi na konkurs wierszami, dokona oceny merytorycznej dzieł i przyzna nagrody oraz wyróżnienia.
Utwory z błędami ortograficznymi, gramatycznymi oraz noszące znamiona plagiatu nie będą oceniane.


Nagrody:
Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowy dyplom uczestnictwa.
Jury przyzna Nagrody oraz wyróżnienia. Będą to nagrody rzeczowe.

Postanowienia końcowe:

  1. Kwestie sporne, nie objęte regulaminem lub wymagające dodatkowych interpretacji rozstrzygać będzie Organizator.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnych publikacji w mediach wszystkich prezentacji artystycznych biorących udział w KONKURSIE – w celach promocyjnych.

*LEPIEJ inaczej lepiuch – krótki, jednozdaniowy, często nonsensowny, groteskowy wierszyk, standardowo składający się z dwóch wersów. Wynalezienie tej formy przypisuje się Wisławie Szymborskiej, natomiast nazwę temu gatunkowi nadał jej sekretarz Michał Rusinek. Pierwszy wers lepieja zazwyczaj opisuje jakieś bardzo przykre w skutkach zdarzenie, drugi natomiast stwierdza, że jest ono i tak lepsze od czegoś (pozornie) nieszkodliwego. Typowy przykład (autorstwa Wisławy Szymborskiej): „Lepszy piorun na Nosalu, niż pulpety w tym lokalu.” Pierwszy wers zaczyna się słowem „Lepiej”, a drugi „niż lub „niźli”. Standardowo, każda z obu linijek lepieja zawiera 8 sylab.

Lepiej jako forma literacka wyewoluował do porównywania dwóch opcji niezwiązanych z jedzeniem czy ofertą kulinarną. Lepieje stały się formą gry słownej i improwizacji satyryczno-poetyckiej, do której serdeczne Państwa zapraszamy!

 

LEPIEJ karta zgłoszenia 

LEPIEJ karta zgłoszenia doc 

 

 

#ZOSTANWDOMU i porysuj

Ostrowskie Centrum Kultury to nie tylko koncerty, spektakle, wystawy. To miejsce o określonym charakterze. W  tym wypadku o określonym charakterze architektonicznym. Na przestrzeni lat powstawały przybytki ostrowskiej kultury – Ostrowskie Centrum Kultury, Forum Synagoga, Kino Komeda. Każde w innym stylu, każde w innych czasach. Zwykle przekraczając próg danego budynku nie …

XV Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Struna Orficka” im. Wojciecha Bąka Ostrów Wielkopolski 2020

XV Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Struna Orficka” im. Wojciecha Bąka Ostrów Wielkopolski 2020 Organizatorem Konkursu jest Ostrowskie Centrum Kultury Patronat prasowy sprawuje dwumiesięcznik literacki TOPOS w Sopocie   WARUNKI UCZESTNICTWA: 1. w konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 lat niezależnie od przynależności do związków i stowarzyszeń twórczych, 2. na …

32. Międzynarodowy Przegląd Wszyscy Śpiewamy na Rockowo

32. Międzynarodowy Przegląd Wszyscy Śpiewamy Na Rockowo jest konkursem otwartym, w którym mogą brać udział zespoły grające szeroko pojętą muzykę rockową, które zastosują się do postanowień niniejszego regulaminu. Regulamin: https://drive.google.com/open?id=1kthmQgnSJW3jobOJSrOpA9MMznuacQcm Karta zgłoszenia: https://drive.google.com/open?id=1dr2zYbpKZFgIh9taVSYH1s9HaATiPlca W tegorocznym programie Przeglądu oprócz przesłuchań finałowych zakwalifikowanych zespołów muzycznych, odbędą się warsztaty prowadzone przez Leszka Biolika, spotkanie …